Odgojitelj kao kompetentniji partner – učenje po modelu
Nova slika djeteta kao aktivnog, kreativnog i kompetentnog bića koje na svoj jedinstven način konstruira i sukonstruira svoje znanje, razumijevanje svijeta i koji utječe na...
Sukobi među djecom
Pojam sukoba može se interpretirati na više različitih načina, a većina ih se svodi na konflikte uvjerenja-njihov je izvor u tome što različiti ljudi na...
Usklađivanje odgoja u obitelji s odgojem u vrtiću
ODGOJ U OBITELJI Odgoj počinje u obitelji – u njoj se rađa novi život i u njoj započinje proces ljudskog razvitka. Obitelj je središte djetetova...
Stjecanje socijalnih kompetencija u mješovitim skupinama
Socijalna kompetencija – pojedinčeva sposobnost iniciranja i održavanja zadovoljavajućih, recipročnih odnosa s vršnjacima. Kompetentan pojedinac je osoba koja može iskoristiti poticaje iz okružja i svoje...
Čitanje djeci i s djecom
ZAŠTO ČITATI? Jer čitanje bogati rječnik, govorno i pismeno izražavanje, razvija senzibilitet za ljepotu jezika Jer čitanje pomaže u izgrađivanju sustava vrijednosti Jer čitanje pruža...
Razvijanje komunikacijskih vještina kod djece jasličke dobi
VAŽNOST KOMUNICIRANJA  ZA DIJETE JASLIČKE DOBI Dijete komuniciranjem izražava svoje osjećaje, misli i potrebe. Ono se socijalizira, emocionalno sazrijeva i upoznaje svijet. Način na koji...
Priprema djeteta za polazak u školu
Početak školovanja je za dijete jedno od najznačajnijih razdoblja u njegovu životu. Od sada će se pred njega iz dana u dan postavljati sve veći...
Prilagodba djeteta na jaslice/vrtić
Polazak u jaslice/vrtić velika je promjena i uzbudljiv događaj u životu djeteta i roditelja. Za tu se prekretnicu treba dobro pripremiti i gledati na nju...
Griženje među djecom jasličke dobi
Griženje, udaranje i čupanje za kosu najčešći su oblici neprihvatljivog ponašanja u malog djeteta. Djeca osjećaju bol, ali još ne razumiju da određeni postupci ili...