Ravnateljica:
Gabrijela Golub, prof.

Stručne suradnice:
Sabina Gadanec, mag. paed. – pedagoginja

Marija Križić, viša medicinska sestra – zdravstvena voditeljica

Dijana Matoš – psihologinja

Ana-Marija Nikolić – pedagoginja pripravnica

Odgojiteljice:
Jelena Piljak
Ivana Koščak
Sanja Polančec
Sanja Trnski
Ivana Strelec (zamjena Sanela Stupar)
Maja Bogadi Kalinić
Dubravka Kovačić
Maja Pintar
Valentina Krušec
Iva Šandor
Dajana Punčikar
Marija Sokolović
Ivana Knapić
Josipa Dejanović
Adela Jurenec – odgojiteljica pripravnica
Elena Barčanec – odgojiteljica pripravnica

 

Zaposlenici koji rade na poslovima prehrane i održavanja čistoće:
Ana Dolenec 
Gordana Mićurin
Gordana Mihalić
Sanja Brnica Kenđel