Aktivnosti vrtićkih skupina

I ovog tjedna u vrtićkim skupinama djeca su vrijedno radila na raznim likovnim aktivnostima u kojima je naglasak bio na razvijanju osjetnih funkcija. Osim kista za slikanje, djeca su koristila svoje prste na rukama i nogama te tako dodatno razvijala osjetilno pokretnu koordinaciju. Teme njihovih radova bili su naravno ljetni motivi: svjetionici, morske životinje, more i pijesak. Poticali smo govornu komunikaciju i bogatili rječnik novim riječima: žarnjaci, morski sisavci, rakovi, mekušci, a kako im je bilo bojati prstima pogledajte u našoj galeriji.