Svugdje u svijetu, u svim kulturama, ljudi imaju neke društvene norme, običaje, jezik, materijalna dobra i neki prihvaćeni način zadovoljavanja svojih potreba. Norme i način ponašanja nalazimo u kraju u kojem živimo, u svojem narodu, u svojoj kulturi.

Jedan od osnovnih društvenih, a time i pedagoških ciljeva je upravo poticanje i njegovanje ljubavi prema kraju i mjestu, njegovoj prošlosti kako bismo sigurnije gradili budućnost, razvijali nacionalni i kulturni identitet djece. 

Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s djecom jer je dijete u vrtiću svakodnevno u doticaju sa vrijednostima koje promiču očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje.

Svrha programa je razvoj osjećaja pripadnosti i ljubavi prema hrvatskoj tradicijskoj kulturnoj i duhovnoj baštini poticanje od najranije dobi na očuvanje vlastitog identiteta te bogatog kulturnog nasljeđa te upoznavanje tradicije uz pomoć igre, plesa, pjesme, glazbe.

Aktivnosti koje se realiziraju u okviru Etno-tradicijskog programa sadržajno su usmjerene na prezentaciju narodnih nošnji, šivanje i vezenje, usvajanje riječi na kajkavskom narječju i komparacija s istim oblicima riječi u književnom govoru, prezentiranje i upoznavanje s igrama naših djedova i baka, izvođenje tradicionalnih pokretnih igara s pjevanjem, prikaz  etno frizura naših predaka i prezentacija istih u vrtićkom okruženju te posjet etno sobi u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana kulturne baštine.

 

 

Comments are disabled.