Bubamarci i domaće životinje

Prošlog su se tjedna naši Bubamarci bavili proučavanjem domaćih životinja. Osim što smo djecu poticali na verbalno izražavanje kroz imenovanje životinja i oponašanje njihovog glasanja, razvijali smo i koncentraciju slušajući i gledajući sadržaje iz prikladnih slikovnica na zadanu temu. Djeca su uživala slušajući priče i veselila se kada bi na slikama prepoznali njima poznatu životinju. Ono što je izazvalo veliki interes kod djece bile su drvene umetaljke na temu životinja koje su djeca strpljivo slagala i ponosila se krajnjim rezultatima. Konstruktivne igre s plastičnim kockama razvijale su dječju maštu i za tren bi od nekoliko kocaka nastala prava životinja. A kada bi se dječje ručice složile, uz malo truda napravile bi pravu malu farmu. No ni ovog puta nismo zaobišli likovnu aktivnost tako da su djeca lijepljenjem vate na izrezani predložak izradila ovčicu koja je sada postala stanovnik našeg prostora. Mnoštvo prikladnih brojalica i pjesmica učinila su ovaj tjedan još veselijim i zanimljivijim. Uz zabavu smo i ovog puta zasigurno nešto novo naučili, ali i zaključili da je ovaj naš svijet prepun zanimljivosti koje tek čekaju da ih otkrijemo, tako da se veselimo daljnjim avanturama koje nas čekaju na našem istraživačkom putu.