CAP – PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE

Provođenje CAP-a – Programa prevencije zlostavljanja djece

CAP-ove radionice nude roditeljima, odgojiteljima i djeci strategije kojima će prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. Povijest Programa počela je 1978. u SAD-u u organizaciji koja se zvala WAR (Žene protiv silovanja). Danas se CAP provodi u većini država SAD-a i u dvadesetak zemalja svijeta. CAP se bazira na filozofiji ojačavanja i osposobljavanja – vjerovanju da svi ljudi imaju pravo na informacije, vještine i strategije kojima mogu steći kontrolu nad svojim životima.

Dječju ranjivost i podložnost nasilju možemo smanjiti:

 • informiranjem djece i njihove zajednice na koje bi načine mogli identificirati i spriječiti zlostavljanje
 • smanjivanjem dječje bespomoćnosti i zavisnosti
 • povećavanjem izvora koji bi djeci mogli pružiti podršku i pomoć

 

CAP program sastoji se od tri dijela koja se provode točno određenim redoslijedom:

 1. predavanja za odrasle (osoblje i roditelje)
 2. radionice za djecu
 3. vrijeme za razgovor s djecom nakon radionice

Sve ove komponente zadovoljavaju različite potrebe djece i niti jedna od njih ne smije biti zanemarena.

Cilj predavanja za roditelje i osoblje vrtića su:

 • educirati odrasle o problemu zlostavljanja djece
 • educirati odrasle o važnosti osposobljavanja djece u mnogim područjima njihova života
 • razviti učinkovit sustav potpore djeci
 • pružiti odraslima informacije o izvorima podrške i poučiti ih vještinama koje će im pomoći prilikom pružanja pomoći djeci
 • promicati ulogu roditelja i odgojitelja u prevenciji zlostavljanja djece
 • pružiti informacije vezane uz zakonske obveze o prijavljivanju zlostavljanja djece

Da bi se djeca mogla zaštititi od potencijalno opasne situacije, moraju je znati prepoznati. Informirano dijete manje se boji određenog problema ili predmeta. Želimo naučiti djecu pozitivne strategije koje će ih ojačati i omogućiti im da spriječe vlastitu viktimizaciju. Da bismo izbjegli zastrašivanje djece, važno je usredotočiti se na ono što djeca mogu učiniti u takvim situacijama.

Djeca moraju znati da:

 • imaju pravo odrasloj osobi koja ih pokušava povrijediti, zbuniti ili zastrašiti reći „NE“
 • sama odlučiti kako netko može dirati njihova tijela
 • zatražiti i dobiti pomoć kojom će zaštititi svoja prava

CAP

 • informira djecu o potencijalno opasnim situacijama da bi ih znala prepoznati i da bi ih se manje plašila
 • poučava ih njihovim pravima da bi se mogla boriti za njih
 • naglašava tri glavne strategije kojima im nastoji pomoći da obrane svoja prava:
  • siguran pristup i postavljanje (samoobrana suprotstavljanjem, zalaganje za samog sebe)
  • podrška vršnjaka (obrana prava drugih)
  • povjeravanje odrasloj osobi u koju dijete ima povjerenja

Opis radionice za djecu

U radionicama sudjeluju djeca najstarije vrtićke skupine, a provode se tijekom tri uzastopna dana. Radionicu provode educirani odgojno-obrazovni djelatnici Vrtića. Djeca imaju pravo birati hoće li sudjelovati u radionici ili će izabrati neku drugu aktivnost.

Radionica počinje diskusijom o pravima djece i o situacijama u kojima djeca gube ta prava. Pažnja djece usmjerava se na tri osnovna prava koja im netko tko ih želi povrijediti oduzima, pravo da budu:

 • sigurni
 • jaki
 • slobodni

Od djece se traži da definiraju i opišu ta tri prava te da daju primjere za njih. Nakon diskusije o pravima voditelji glume situacije u kojima dijete gubi ta svoja prava. Tri su takve situacije:

 • kada dijete ugrožava vršnjak ili nešto starije dijete
 • kada dijete ugrožava nepoznata odrasla osoba
 • kada dijete ugrožava poznata odrasla osoba

U drugom izvođenju istog igrokaza dijete primjenjuje efikasne strategije samozaštite.

U situaciji kada dijete ugrožava vršnjak diskusija je usmjerena na tri strategije prevencije:

 • suprotstavljanje nasilnom djetetu izgovaranjem odrješitog „NE“
 • zamolba prijateljici/prijatelju da ga prati u park ili mu pruži neku drugu pomoć
 • povjeravanje odrasloj osobi od povjerenja

U slučaju kad djetetu pristupi nepoznata odrasla osoba djecu učimo što trebaju učiniti (tzv. vještine samoobrane) da bi izbjegla moguće zlostavljanje:

 • da neznancima ne govore svoje ime i druge podatke
 • da stoje na sigurnoj udaljenosti od neznanca, koju im demonstriramo (dužina dvije ruke kako bi mogla pobjeći ako ih pokušaju uhvatiti)
 • da pobjegnu u slučaju da im se pokuša približiti (drže distancu)
 • koristeći poseban, tzv. sigurnosni vrisak koji se razlikuje od onoga koji koriste u igri, a koji će zbuniti napadača i privući pažnju odraslih osoba i djece koja im mogu pomoći
 • da vrište dok ne budu na sigurnom mjestu
 • kako da udare neznanca u osjetljiva mjesta da bi mogla pobjeći
 • kad čuju prijateljev vrisak da počnu vikati i trčati prema njemu kako bi provjerila je li dobro, uplašila neznanca i privukla pažnju odraslih osoba
 • ili da odmah pozovu u pomoć neku odraslu osobu
 • da promotre neznanca kako bi ga mogla opisati policiji
 • da prijatelja otprate kući kako bi razgovarala s njegovom mamom i pozvala policiju

U dijelu radionice koji se odnosi na prevenciju zlostavljanja od strane poznate odrasle osobe djecu učimo:

 • o razlici između dobrih i ružnih tajni
 • o razlici između prihvatljivih dodira i dodira koji kod djece stvaraju nelagodu
 • o pravu djeteta da govori o svakoj tajni koja ga straši ili zbunjuje, čak i kad je nekome obećalo da će je čuvati
 • potičemo ih da nastave govoriti odraslim ljudima u koje imaju povjerenja sve dok ne naiđu na osobu koja će im vjerovati, što bi mogla biti i odgojiteljica

Dosadašnja su istraživanja o učincima CAP programa zaključila sljedeće:

 • nakon CAP radionica djeca imaju više informacija i znaju strategije kojima bi se mogla zaštititi nego što je to bio slučaj prije radionica
 • CAP kod djece ne uzrokuje nikakve emocionalne probleme niti probleme u ponašanju
 • CAP pojačava komunikaciju između odraslih i djece

 

U Dječjem vrtiću Igra CAP program provode educirane odgojno-obrazovne djelatnice: stručna suradnica pedagoginja i odgojiteljica djece predškolske dobi koje su tijekom siječnja i veljače 2017. prošle edukaciju i postale licencirane CAP pomagačice.