Teškoće čitanja i pisanja – znakovi u predškolskoj dobi

Teškoće čitanja i pisanja – znakovi u predškolskoj dobi

Specifične teškoće učenja obuhvaćaju populaciju djece koja usprkos svojim urednim spoznajnim (intelektualnim) sposobnostima, nepostojanju organskih ili senzoričkih oštećenja niti različitih drugih vidljivih (poznatih) bioloških i/ili psiholoških čimbenika ne uspijevaju postići odgovarajući akademski uspjeh (Galić Jušić, 2004). Ono što se u školskoj...

Continue reading →

Predvještine čitanja i pisanja: fonološka svjesnost

Predvještine čitanja i pisanja: fonološka svjesnost

Opismenjavanje je složen proces koji dugo traje i zahtjeva poduku, ali počinje i prije formalnog obrazovanja. Svijest o pisanom jeziku razvija se vrlo rano. Djeca samostalno pokazuju interes za tisak zahvaljujući izloženosti pisanom tekstu, a bez ikakvog poticaja. Ubrzo...

Continue reading →

Najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi

Najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi

Govor i jezik  osnovna su sredstva komunikacije. Jezik je sustav simbola i pravila kojima se ti simboli povezuju u veće cjeline. Govor je sredstvo kojim se jezik prenosi. Da bi dijete tijekom svojeg ranog razvoja moglo usvojiti jezik i...

Continue reading →