PROJEKTI 2015./2016.

PROJEKTI 2015./2016.

Rad na projektu jedan je od oblika integriranog kurikuluma. Tijek rada na projektu nije moguće unaprijed planirati, nije ga moguće ranije strukturirati, nije unaprijed određena duljina njegova trajanja niti se zna u kojem će se smjeru razvijati. Osnovni je...

Continue reading →