Promatranjem djece uočili smo velik interes za dinosaure.  Djeca su gradila kuće za dinosaure različitim kockama, igrala se simboličkih borba dinosaura i imenovala dinosaure te ih crtala različitim tehnikama. Uz pomoć roditelja prikupili smo slikovnice i enciklopedije te formirali centar dinosaura. Djeca su raznim istraživačkim aktivnostima zakoračila u svijet dinosaura te razvijala istraživački duh, prirodoslovne, komunikacijske i socijalne kompetencije. U aktivnostima smo koristili različite medije, sredstva i materijale kako bi svako dijete vlastitim angažmanom moglo usvojiti znanja o dinosaurima. Zmajići su istraživali dinosaure do najmanjeg detalja građe: crtanjem, slikanjem, modeliranjem glinom, koristeći razne neoblikovane materijale. Proučavali smo kosture dinosaura, izrađivali jaja, plakat, učili o vulkanima i asteroidima te su djeca imala priliku samostalno učiti i proširivati svoja znanja, a kako su izgledali njihovi dani možete vidjeti u fotogaleriji.

Comments are disabled.