Divlje životinje i kukci našeg kraja

Srčeka su ovaj tjedan provela istražujući temu koja ih već duže vrijeme jako zanima. Proučavali smo knjige, fotografije, enciklopedije i plakate o divljim životinjama i kukcima našeg kraja. Tako smo naučili puno zanimljivih informacija o građi i pokrovu divljih životinja, hibernaciji i pripremi za zimu te brizi o mladuncima. Djeca su modelirala divlje životinje i kukce u plastelinu, pisali njihova imena u pijesku, slagala slagarice divljih životinja te gledala video snimke o životu šumskih životinja i kukaca. Promatrali smo kukce u našem dvorištu, a i tjelesne aktivnosti prilagodili smo ovoj temi. S obzirom na to da smo primijetili da ova tema djecu jako zanima odlučili smo se više posvetiti tome, tako da će ove pedagoške godine tema projekta skupine Srčeka biti “Divlje životinje i kukci našeg kraja”.