Blagdani su dio iskustva i odrastanja svakog čovjeka kao dio kulture i baštine naroda kojemu djeca i odrasli pripadaju. Blagdane i slavlja čine rituali, aktivnosti, razgovori i stvaralaštvo. Svaki blagdan ima svoj smisao i poruku. Obogaćivanje tim porukama svakodnevnoga djetetova iskustva u vrtićkim skupinama i u obitelji, pridonijet će kvalitetnom odrastanju djeteta. Sadržaji iz obitelji prerađivat će se, razvijati, a možda i mijenjati u vrtiću, te na svoj način nastavljati. Tako promijenjeni ili dopunjeni vraćaju se u obitelj.

Bili oni vjerski ili državni, blagdani su značajne prilike u planiranju odgojno–obrazovnog rada u dječjem vrtiću u suradnji s obiteljima i društvenom zajednicom. Specifičnosti tih prigoda utječu na formiranje kulturnog identiteta djeteta i na njegov budući odnos prema društvu i okolini. Socijalne i kulturne promjene u društvu sadržajno mijenjaju način, običaje, tijek i rituale slavljenja, ali bez obzira na različitosti, slavlja nastaju iz istih čovjekovih potreba, a blagdansko okruženje i ozračje prigoda su za zadovoljavanje djetetovih potreba. Slavlje je prilika da svi u zajednici prožive zajedno vesele trenutke, obuhvaćeni istim iščekivanjima i osjećajima u cilju jačanja zajedništva i harmoničnosti s životnom okolinom.         Dijete rado pamti poruke, izraze, rituale i obilježja iznimnih događaja kao što su blagdanska slavlja. Zato treba paziti da se smisao slavlja ne potisne u drugi plan i nametnu aktivnosti bez prethodne pripreme, bez isticanja važnosti proslave, kako ne bismo osiromašili osnovni smisao tih posebnih prigoda. Umjesto toga, potrebno je vješto iskoristiti njihovu odgojnu vrijednost.

Pokušajte što više zadržati uobičajeni ritam života i u vrijeme blagdana. Naročito pripazite da nađete vremena za ona ponašanja koja djetetu pružaju ljubav i emocionalnu podršku te smanjuju razinu stresa (maženje, razgovor, zagrljaj, igra). 

Literatura:

  1. Gabelica-Šupljika, M., Milanović, M. (1995) Blagdani djetinjstva. Zagreb: Školska knjiga
  2. Močinić, S. N., Crnčić-Brajković, M., Peroša, V. (2010) Blagdani i slavlja u dječjem vrtiću. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/313876539(26.3.2018.)

Comments are disabled.