DOKUMENTI

UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Plan upisa 2016-2017 

Upisna područja

ZAHTJEV ZA PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U OŠ

 

ZAKONI I PRAVILNICI

Obiteljski zakon

Državni pedagoški standard predškolskog odoja i naobrazbe

Izmjene Državnog pedagoškog standarda

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi