Logopedinja Jelena Kodrić završila je edukaciju iz područja inkluzivnog pristupa prema uključivanju  djece s teškoćama rane i predškolske dobi u Stručno-razvojnom centru Dječjeg vrtića Sopot.

Tijekom edukacije, prezentirane su sljedeće teme:

  • inkluzivnost u ranom i predškolskom razdoblju
  • uključivanje djeteta s teškoćama u predškolski sustav: prava djeteta s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, važnost ranog probira djeteta, screening-što i kako gledamo, izrada pisanog mišljena
  • priprema uvjeta za uključivanje djeteta s teškoćom: koraci u pripremi opservacije; pedagoška opservacija djeteta; funkcionalno praćenje i procjena i pristup baziran na aktivnosti; dokumentiranje i planiranje; priprema djece i roditelja u skupini prije uključivanja djeteta s teškoćom
  • individualizirani pristup u radu s djetetom s teškoćom: koraci stvaranja IOOP-a; konkretizacija ciljeva; organizacijski i materijalni uvjeti za provedbu IOOP-a; praćenje, dokumentiranje i vrednovanje IOOP-a; dosje djeteta
  • dijete s teškoćom u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini: proces praćenja i planiranja za uključivanje djeteta u posebnu skupinu; načini komunikacije, stvaranje partnerskih odnosa i suradnja s roditeljima; inkluzivne radionice za djecu s teškoćama
  • individualizirani pristup prema obiteljima djece s teškoćama: obitelj i prihvaćanje teškoće; osobno usmjereno planiranje podrške za obitelj; ciljevi za obitelj vs. ciljevi za dijete; izrada plana podrške za obitelj
  • uloga vrtića u jačanju roditeljskih kompetencija
  • suradnja s lokalnom zajednicom

Tijekom 9 modula, naša logopedinja je osnažila i usavršila svoja znanja o kvalitetnim i inovativnim inkluzivnim sadržajima u odgojno-obrazovnom radu s djecom s teškoćama od najranije dobi koja će joj pomoći u daljnjem radu.

 

 

Comments are disabled.