Primjenom  terapije igrom educirani terapeuti koriste terapeutske snage igre da pomognu klijentima prevenirati ili razriješiti psihosocijalne teškoće te da postignu optimalan rast i razvoj. Namjenjena je primarno djeci od 3 do 12 godina, ali i za djecu mlađe i starije dobi te za adolescente i odrasle. Terapija igrom im pomaže regulirati emocije, naučiti primjerena ponašanja, da čekaju na red kada su u grupnom okruženju, da usvoje pregovaračke vještine te da se nose sa stresnim situacijama. Naše odgojiteljice Dijana Lončarić, Maja Bogadi Kalinić i Adela Blaguški započele su 23. i 24. rujna 2022. edukaciju “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju” u centru Proventus u Zagrebu. Edukacija traje od rujna 2022. do lipnja 2023. godine.
“Dijete treba naučiti poštovati sebe, iz čega proizlazi osjećaj dostojanstva, prije nego što može naučiti poštovati osobnost, prava  i razlike drugih”.

Comments are disabled.

Skip to content