Emocionalni razvoj djeteta je jednako važan kao i tjelesni razvoj zato što emocije imaju značajnu ulogu u socijalnim odnosima, istraživanju okoline i otkrivanju samih sebe. Dijete koje je okruženo povoljnim uvjetima za razvoj, izrast će u emocionalno zrelog čovjeka. Veliku ulogu u tome igraju roditelji koji postavljaju te uvjete i svojim ponašanjem daju primjer odnosno model svojoj djeci. Osim roditelja tu je i odgojna ustanova koja također čini važan aspekt djetetova života.

Zmajići su se u proteklom razdoblju bavili prepoznavanjem i imenovanjem emocija te su učili prihvatljive oblike reagiranja na emocionalna stanja (posebno strah). Djeca su verbalizirala vlastite strahove, zapisivala ih i crtala te su izradila i vlastitog Strahojeda u kojeg su ubacivala svoje strahove.

Comments are disabled.