Engleski jezik u najmlađoj skupini

Naše najmlađe polaznike čine djeca iz skupina Zmajići i Zvjezdice koja su podjeljena u dvije grupe: Teddy Bears i Lions. Program se odvija dva puta tjedno u poslijepodnevnom terminu. Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje. Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima. Dijete koje je u ranoj dobi izloženo uticaju stranog jezika puno lakše pamti informacije koje primi. Odgojno-obrazovni rad ranog učenja engleskog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

  • kontinuirano korištenje engleskog jezika, uz hrvatski jezik, tijekom raznih aktivnosti
  • gledanje i slušanje nesinkroniziranih animiranih i dokumentarnih filmova na engleskom jeziku
  • usmeno i pisano izražavanje: pričanje priča, pisanje pisama, slanje fotografija, crteža
  • susreti s osobama (strancima) koji komuniciraju engleskim jezikom, upoznavanje s različitim kulturama
  • susreti s drugom djecom (iz vrtića, škola) koja govore engleski jezik
  • učenje engleskog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na engleskom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
  • učenje engleskog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru
  • obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja
  • igre u raznim kutićima (centrima aktivnosti)