Dijete ima potrebu za igrom. U djetinjstvu se igra i učenje isprepliću pa je igra oblik i sredstvo odgoja djeteta. Igrom dijete razvija intelektualne sposobnosti, apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje, a igra potiče usvajanje pojmova i simbola. Uz pomoć igre djeca upoznaju svijet, sakupljaju životna iskustva, usvajaju norme ponašanja, stječu komunikacijske vještine i uče suradničko ponašanje. Vršnjaci su nezamjenjivi partneri u igri. Dijete kroz igru s drugom djecom emocionalno sazrijeva i stječe prijatelje. Konflikti koji nastaju u igrama nužan su i potreban dio djetinjstva jer rješavanjem sukoba dijete razvija svoje socijalne vještine. Postoje različite vrste igre: funkcionalna, konstruktivna, igra pretvaranja/simbolička igra i igre s pravilima. S dobi djeteta  povećava se složenost i kreativnost igre i sve više kroz igru djeca uče kako rješavati konfliktne situlacije, izražavati emocije na prihvatljive načine i uskladiti vlastite i tuđe potrebe. Takva ponašanja dijete „uvježbava“ putem igre pa je vrlo važno da igra bude dio svakodnevnog života djeteta. Kako igra izgleda u Zvjezdocama možete vidjeti u fotogaleriji.

 

Comments are disabled.