Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda”

O projektu

Dječji vrtić Igra provodi projekt pod nazivom „Igra za sve“ u svrhu unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Koprivnice i općina Rasinja, Hlebine, Kloštar Podravski, Peteranec i Sigetec.

Kako bi se prilagodili poslovnim obvezama roditelja, povećali dostupnost usluga i doprinijeli usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji, Dječji vrtić Igra uvodi produljenje radnog vremena vrtića do 21.00 sat. U sklopu projekta provodi se i niz drugih aktivnosti koje će pridonijeti unaprjeđenju usluga i razvoju kvalitete rada vrtića, kao što su zapošljavanje i stručno usavršavanje odgojitelja i stručnog osoblja, provođenje postojećih i razvijanje novih posebnih programa te nabava nove opreme za vanjski i unutarnji prostor vrtića.

Aktivnosti projekta

U sklopu projekta provodi se i niz drugih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju kvalitete rada vrtića, kao što su zapošljavanje i stručno usavršavanje odgojitelja i stručnog osoblja, razvijanje posebnih programa te nabava nove opreme.