smart


Pčelice sve više pokazuju interes za boje. Uspoređuju ŽUTU sa SUNCEM,  BIJELU sa SNIJEGOM, CRVENU s AUTOM koji doma imaju. Kako bi im omogućile da prodube znanje i zadovolje interes, kroz cijeli tjedan istraživali smo upravo boje. Svakodnevno smo ponavljali PJESMU O BOJAMA. Djeci su svakodnevno bile dostupne različite slikovnice o bojama, umetaljke, poklapalice, senzorne boce. Igrali smo IGRE POGAĐALICE, IGRU „DONESI“(igra po nalogu).

 I kroz likovno-istraživačke aktivnosti djeca su se igrala bojama. Radili su tragove, miješali boju i pjenu za brijanje, miješali boje u senzornoj vrećici, izradili šareno jesensko drvo, otiskivali dlanove. I boravak na zraku iskoristili smo za imenovanje boja auta, kombija, traktora, kuća, psa i svega ostalog što smo vidjeli.

Comments are disabled.