KRAĆI PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI KOJA NISU POLAZNICI DJEČJEG VRTIĆA

KRAĆI PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI KOJA NISU POLAZNICI DJEČJEG VRTIĆA U ORGANIZACIJI DJEČJEG VRTIĆA IGRA

 

Namjena Programa

U Program igraonice planiramo uključiti djecu od četvrte godine života do polaska u predškolu koja nisu uključena u redoviti desetosatni program Dječjeg vrtića Igra, podjednako djevojčice i dječake.

Program igraonice provodit će se u prostorima Dječjeg vrtića Igra (Kneza Domagoja 93, Koprivnica) od početka listopada do kraja svibnja tekuće pedagoške godine, u popodnevnim satima, dva puta tjedno po dva sata.

 

Ciljevi i zadaće Programa

Ciljevi Kraćeg programa igraonice su:

1) priprema djeteta na boravak u vrtiću

2) poticanje cjelovitog razvoja djece koja se nisu do tada uključila u vrtić i to putem poticajne okoline i stručno osmišljenih igara koje osiguravaju djeci da se cjelovito razvijaju prema vlastitim potrebama, interesima, željama i inicijativi

Primarni cilj ove vrste programa jest socijalizacija djece putem igre. Igra ima najveću moć utjecaja na razvoj djeteta, osobito spontana i slobodna igra. Stoga djetetu treba osigurati dovoljno raznovrsnih poticaja za izražavanje osjećaja, misli, težnji i za manipulaciju materijalima prirodne i proizvedene okoline, za istraživanje i kombiniranje te otkrivanje osnovnih zakonitosti održiva života u prirodi i društvu, za toleranciju i razvijanje empatije. U igri s vršnjacima dijete razvija odnose, dobiva povratnu informaciju o svojim postupcima i ima mogućnost prilagodbe (težnja k djelotvornijem ponašanju).

Zadaće Kraćeg programa igraonice su:

 • razvoj uključivanja u skupinu, druženja i poticanja komunikacije s vršnjacima
 • razvoj vršnjačke socijalizacije (socijalno-emocionalna dimenzija)
 • učenje poštovanja sebe i drugih, prihvaćanja različitosti
 • razvoj pozitivne slike o sebi
 • razvoj i usavršavanje novih vještina i sposobnosti
 • razvoj samostalnosti u radu i brizi za sebe
 • razvoj komunikacijskih vještina, vještina nenasilnog rješavanja sukoba, asertivnosti
 • upoznavanje novih igara i didaktičkih igračaka
 • upoznavanje novih likovnih, scenskih i glazbenih igara
 • bavljenje tjelesnim aktivnostima
 • razvoj svijesti i praktičnih vještina za očuvanje zdravlja i zaštite okoliša
 • obogaćivanje iskustava o prirodnom i kulturnom okruženju
 • ovladavanje vještinama potrebnim za polazak u prvi razred osnovne škole
 • pravovremeno otkrivanje posebnih potreba djeteta (privremenih i trajnih) i primjereno reagiranje na zadovoljavanje istih

 

Obilježja Programa

            Naša je namjera u sklopu Kraćeg programa igraonice općeg tipa na stručan način provesti prilagodbu djeteta i obitelji na vrtić sa što manje stresnih reakcija. Svrha Kraćeg odgojno-obrazovnog programa – igraonice općeg tipa je zadovoljavanje potreba djece i roditelja u području predškolskog odgoja i obrazovanja te ostvarivanje programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi. Poštujući potrebu djeteta za igrom, za kreativnošću i stvaralaštvom, za kretanjem i boravkom na svježem zraku, sistematskim i smišljenim radom utjecalo bi se na pravilan rast i razvoj djeteta, na razvoj sigurnosti i samopouzdanja i razvoj kompletne slike o sebi. Taj Program može se realizirati upravo u poticajnom prostoru Vrtića i s odgojiteljima koji znaju i mogu uočiti prave vrijednosti. Program je prilagođen individualnim potrebama i razvojnim mogućnostima svakog djeteta s naglaskom na razvoj kompetencija svakog djeteta, a temelji se na igri i druženju s vršnjacima.

Dijete dolazi u igraonicu da bi:

 • zadovoljilo svoju prirodnu potrebu za igrom, igračkama i druženjem s djecom u igri, slušajući i stvarajući priče sa scenskim lutkama, slikajući, crtajući i modelirajući
 • razvilo svoje tjelesne i umne sposobnosti, maštu i kreativnost, stjecalo nove spoznaje, učilo komunicirati i razvijalo se emocionalno

Nositelji Programa

Nositelj ovog Programa je Dječji vrtić Igra. Voditeljice Programa bit će stručne osobe, magistre primarnog odgoja i obrazovanja s položenim stručnim ispitom zaposlene u Dječjem vrtiću Igra na puno radno vrijeme.

Pored voditeljica u realizaciji Programa aktivno će sudjelovati stručni tim Dječjeg vrtića Igra, kao i ostali djelatnici (spremačice, domar).