• Prehrana se u Vrtiću planira prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću.
 • Tijekom boravka u vrtiću, za djecu su osigurana četiri obroka:
  • doručak – u periodu od 8:00 do 9:00 sati
  • užina (voćna) – u periodu od 9:00 do 9:30 sati
  • ručak u periodu od 11:00 do 11:30 sati
  • užina – od 14:00 sati
 • Voće i voda ponuđeni su tijekom cijelog dana
 • U suradnji s nutricionistima, sastavljeno je osam jelovnika koji se periodički ponavljaju
 • Kalorijsku i mikrobiološku kontrolu vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Tjedni jelovnici objavljuju se na oglasnim pločama i web stranici vrtića
 • Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama obroci se sastavljaju u dogovoru s roditeljima te prema preporuci i uputama liječnika