Opismenjavanje je složen proces koji dugo traje i zahtjeva poduku, ali počinje i prije formalnog obrazovanja. Svijest o pisanom jeziku razvija se vrlo rano. Djeca...
Govor i jezik  osnovna su sredstva komunikacije. Jezik je sustav simbola i pravila kojima se ti simboli povezuju u veće cjeline. Govor je sredstvo kojim...