LOGOPEDSKI KUTIĆ

Teškoće čitanja i pisanja – znakovi u predškolskoj dobi
Specifične teškoće učenja obuhvaćaju populaciju djece koja usprkos svojim urednim spoznajnim (intelektualnim) sposobnostima, nepostojanju organskih ili senzoričkih oštećenja niti različitih drugih vidljivih (poznatih) bioloških i/ili psiholoških...
Predvještine čitanja i pisanja: fonološka svjesnost
Opismenjavanje je složen proces koji dugo traje i zahtjeva poduku, ali počinje i prije formalnog obrazovanja. Svijest o pisanom jeziku razvija se vrlo rano. Djeca...
Najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi
Govor i jezik  osnovna su sredstva komunikacije. Jezik je sustav simbola i pravila kojima se ti simboli povezuju u veće cjeline. Govor je sredstvo kojim...