Promatrajući interes djece u slobodnoj igri i samoorganiziranim aktivnosti u proteklim susretima, ovaj tjedan odlučili smo posvetili istraživanju ljudskog tijela. Većina djece promatrala je anatomski model čovjeka koji se nalazi u predškoli te nam je on bio početna točka u istraživanju teme. Spoznaju o dijelovima tijela, položaju i ulozi pojedinih organa djeca su upotpunila fotografijama i RTG snimkama istih, slikovnicama i enciklopedijama te slagaricama, puzzlama i umetaljkama. Svoja zapažanja zabilježila su zajedničkom izradom plakata.

Comments are disabled.