Slikajući autoportret ponovili smo neke od likovnih tema i motiva te smo kombinirajući slikarske i crtačke tehnike nastavili s motivom pejzaža. Novo godišnje doba donijelo nam je i nove boje i motive. Promatrajući krajolik u okolici vrtića i motive jeseni na fotografijama umjetničkih djela, djeca su izradila jesensko drvo u tehnici kolaž/novine i slikajući akvarelom, a sakupljeni listovi poslužili su nam za otiskivanje i istraživanje grafičkih tehnika. Diskutirali smo o plodovima jeseni i iste istraživali svim osjetilima, a motiv mrtve prirode, jesensku košaru, djeca su prikazala drvenim bojama. Plodovi jeseni kao što su kesteni, orasi i lješnjaci poslužili su nam za akcijsko slikarstvo i prisjećanje na Jacksona Pollocka i njegovo stvaralaštvo. Dane jabuka obilježili smo kušanjem ove kraljice voća i slikajući njenu polovicu. 

Comments are disabled.