Vremenski uvjeti i aktualno godišnje doba potkalo je djecu na istraživanje zime, njenih specifičnosti, karakteristika i obilježja kroz likovno – kreativne aktivnosti. Likovni motiv pejzaža djeca su upoznala putem umjetničkih djela na temu zime i putem analize umjetničkih slika i crteža. Krajolik koji okružuje vrtić bio je inspiracija za stvaranje kombinirajući različite tehnike poput akvarela i crnog markera te ugljena i bijele tempere. Istražujući kombinacije raznih tehnika, njihov suodnos i stvaranje kompozicije djeci omogućuje razvijanje likovne imaginacije te širenje vidika u likovnom području.

Comments are disabled.