S mjesecom srpnjem stiglo nam je ljeto u našu kreativnu skupinu u kojoj smo diskutirali o karakteristikama sunca, njegovom značaju i utjecaju na ljude i okolinu te smo prikazali njegov zalazak slikajući pastelama. Nadalje, djeca su istraživala simbole i motive mora i plaže putem videozapisa i fotografija, a uronili smo i u umjetnički svijet Vaska Lipovca čiji motiv mornara nam je poslužio kao inspiracija za slikanje plastelinom. Likovni izričaj Pieta Mondriana bio je izvrsna motivacija i kreativno nadahnuće za prikaz jedrilice koju smo izradili u nekoliko tehnika.  

Comments are disabled.