Narančasta

Boje ove,
nema često.
Viđa se u
kasno ljeto.

Tu mislim
na voće,
koje svatko
jesti hoće.

Naranča sam ja.
Tako mi je ime.
Tamo gdje ja rastem,
nikad nema zime.

Dok me nije bilo,
možda nisu znali,
pa su moju boju
drugačije zvali.

Sad je valjda jasno,
što je ovdje moje.
Naranča je vlasnik
narančaste boje.

Comments are disabled.