Mi smo odgojno-obrazovni djelatnici u privatnom dječjem vrtiću u kojem provodimo odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi. Posebnost našeg rada ogleda se u poimanju djeteta, pristupu i organizaciji prostora i cjelokupnog materijalnog okruženja. U našem prostoru dijete se osjeća kao kod kuće, može mijenjati prostore i koristiti cjelokupan kontekst vrtića. S posebnom pažnjom pristupili smo izboru odgojno-obrazovnog osoblja. Naš tim čine mladi, obrazovani ljudi koji su spremni učiti, stvarati vlastitu odgojno-obrazovnu praksu, timski surađivati i cjeloživotno se usavršavati. Svi naši djelatnici otvoreni su prema stjecanju novih znanja i kompetencija. Stvaramo odgojno-obrazovni rad koji je usmjeren na dijete, njegove individualne potrebe, interese i sposobnosti. Naša je zadaća osigurati i odabrati pristup koji odgovara djetetu i njegovim potrebama.

Koncept Dječjeg vrtića Igra temelji se na polazištu u kojem će svako dijete u skladu s teorijsko-naučnim dostignućima predškolskog odgoja imati najbolje moguće uvjete za tjelesni, intelektualni, socijalno-emocionalni i duhovni razvoj. U kvalitetno osmišljenim odgojnim i  životnim situacijama svako će dijete zadovoljiti svoje opće i posebne potrebe, potrebe za aktivnošću i učenjem kroz vlastito djelovanje i izražavanje potencijala ovisno o interesima i sposobnostima.

Nastojat ćemo:

  • da naš pristup uvijek bude u skladu s očekivanjima djece i roditelja
  • uvijek poštovati individualnost djeteta
  • da dijete i njegova dobrobit budu iznad osobne dobrobiti
  • da prostor našeg Vrtića uvijek bude po mjeri djeteta
  • učiniti sve što možemo kako bi se svi u našem Vrtiću osjećali dobro i pripadajuće