Ivana Pakasin

kuharica

Božica Baniček (Martina Pašica)

kuharica

Sanja Brnica Kenđel

servirka-spremačica

Gordana Mihalić

spremačica

Jasna Puc

spremačica

Danijela Pavešić

kuharica

Gordana Mićurin

servirka-spremačica

Andrea Novosel Kahrimanović

servirka-spremačica

Vesna Petričević

spremačica

Maja Krapinec

spremačica

Jelena Golubić

kuharica

Mihaela Mihalić

servirka-spremačica

Ana Dolenec (Đurđica Šumečki)

servirka-spremačica

Božica Mikec

spremačica