Ivana Pakasin

kuharica

Sanja Brnica Kenđel

servirka-spremačica

Gordana Mihalić

spremačica

Danijela Pavešić

kuharica

Gordana Mićurin

servirka-spremačica

Vesna Petričević

spremačica

Ana Dolenec

servirka-spremačica

Dubravka Erhatić

servirka-spremačica