Srčeka su u ponedjeljak obilježila Svjetski dan biciklista  na način da smo se čitav dan bavili ovom temom. Razgovarali smo o biciklu kao prijevoznom sredstvu i sredstvu za sport i zabavu. Nemanja je u vrtić donio bicikl pa smo  proučavali dijelove bicikla i razgovarali na koji način se bicikl pokreće. Djeca koja su htjela i koja znaju mogla su pokazati svoje vještine vožnje bicikla.  Djeca su se i likovno izražavala na temu bicikla crtajući.

Comments are disabled.