Naša predškolska ustanova osnovana je u veljači 1997. godine. Od 1. rujna 2021. u sastavu smo DV “Igra”, kao PO Drnje. Nalazimo se u Drnju, na adresi Trg kralja Tomislava 26. Radno vrijeme područnog objekta u Drnju je od 6:00 do 16:00 sati, od ponedjeljka do petka.

Vrtić čine dvije odgojno-obrazovne skupine: mješovita jaslička skupina “Točkice” koju polaze djeca od jedne do tri godine i mješovita vrtićka skupina “Kapljice” koju polaze djeca od navršene treće godine do polaska u osnovnu školu. U vrtiću su zaposlene četiri odgojiteljice te jedna osoba na pomoćno-tehničkim poslovima.

Uz redoviti 10 satni program provodimo i program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja su integrirana u redovni program, kao i za onu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

U skladu s Godišnjim planom i programom, materijalni uvjeti su u svrsi poticanja djece na cjeloviti razvoj, u okviru razvojnih zadaća. Promatrajući dječje interese planiramo teme i materijalne poticaje. Djeca imaju mogućnost odabira te samoinicijativno biraju poticaje za igru i konstruktivne aktivnosti.

Potičemo razvoj jezičnih, digitalnih, pedagoških, građanskih i osobnih kompetencija svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Također ostvarujemo suradnje s raznovrsnim društvenim čimbenicima, a sve s ciljem bogaćenja odgojno-obrazovnog rada.