Od 01.04.2019. Dječji vrtić Igra otvorio je područni objekt u Hlebinama u ulici Krste Hegedušića 44. Vrtić se nalazi u dograđenom objektu na obiteljsku kuću slikara Krste Hegedušića. U spomen na period njegovog življenja uređena  je soba s namještajem i detaljima iz tog perioda.

Objekt u cijelosti odgovara potrebama i zahtjevima predškolskog odgoja. Vrtić će raditi po Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Igra u Koprivnici. U vrtiću radi jedna mješovita jaslička odgojno-obrazovna skupina (1-3 godine) i jedna mješovita vrtićka odgojno-obrazovna skupina (3-6 godina), a provodi se i program predškole za djecu koja nisu integrirana u redovni desetosatni program u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U vrtiću su zaposlene četiri odgojno-obrazovne djelatnice i jedna osoba pomoćno tehničke struke.

Kroz naš odgojno-obrazovni rad, edukacije i predavanja želimo mještanima Općine Hlebine približiti djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja i naglasiti važnost uključivanja djece u sustavni predškolski odgoj i obrazovanje.

Vrtić je opremljen svom potrebnom opremom, funkcionalnim namještajem, didaktikom, čajnom kuhinjom, stručnom literaturom, audiovizualnom opremom, računalnom opremom. Vanjski prostor je uređen po najvišim standardima s modernim spravama, ograđen je i siguran za djecu. Vrtiću je na raspolaganju stručna služba centralnog vrtića.

Radno vrijeme vrtića u objektu u Hlebinama je od 6.00 do 16.00 sati.
Skupine: jedna odgojno-obrazovna skupina „Leptirići“ ( 3-6 godina)
jedna odgojno obrazovna skupina „Gusjenice“ (1-3 godine)

ODGOJNE SKUPINE

GUSJENICE

LEPTIRIĆI