Dječji vrtić “Lastavica” Peteranec osnovan je 5. ožujka 2007. godine, a od 1. prosinca 2020. godine dio je Dječjeg vrtića Igra Koprivnica. Vrtić se nalazi u Peterancu, u Ulici Matije Gupca 15a.

Čini ga jedna mješovita vrtićka skupina djece u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu. U vrtiću su zaposlene dvije odgojiteljice i jedna osoba na pomoćno-tehničkim poslovima.

Vrtić provodi redoviti desetosatni program. U sklopu redovitog programa potiče se ostvarivanje dječjih osnovnih prava, tjelesnih i zdravstvenih potreba, usvajanje kulturno-higijenskih navika, razvijanje psihosocijalnih vještina odnosno cjelovit razvoj dječje ličnosti, u skladu s individualnim potrebama, sposobnostima i psihofizičkim karakteristikama svakog djeteta.

Također, vrtić provodi program predškole u godini prije polaska u školu za djecu integriranu u redoviti program unutar vrtića, kao i za djecu koja ne pohađaju vrtić. Kroz unutrašnje i vanjsko uređenje prostora, kao i upotrebom raznovrsne, didaktički osmišljene opreme i stručnim materijalima nastoji se osigurati optimalan razvoj djece.

U svrhu kontinuiranog unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti i podizanja kvalitete rada, djelatnici ostvaruju suradnju sa stručnim suradnicima različitih profila, zaposlenih na razini ustanove.

Radno vrijeme područnog objekta u Peterancu je od 6.00 do 16.00 sati.
Skupine: jedna mješovita odgojno-obrazovna skupina Lastavice

ODGOJNE SKUPINE

Lastavice