Dječji vrtić Igra odlučio je osnovati svoj područni objekt u Rasinji, Školska ulica 15. Objekt je izgrađen 2008. godine i svojim izgledom i namjenom u cijelosti odgovara zahtjevima predškolske djelatnosti.

Područni objekt Dječjeg vrtića Igra u cijelosti će raditi po Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Igra u Koprivnici. Oformili smo jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu te i dalje provodimo Program predškole za djecu koja nisu integrirana u redoviti desetosatni program u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Formirane su dvije skupine predškole.

Kroz prezentaciju odgojno-obrazovnog rada, kroz predavanja i edukacije želimo mještanima Općine Rasinja približiti djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja i naglasiti važnost uključivanja djece u sustavni predškolski odgoj i obrazovanje.

Vrtić je opremljen svom potrebnom opremom, kako didaktikom, namještajem, opremom za vanjski prostor, kuhinjom, stručnom literaturom, tako i audiovizualnim sredstvima, računalnom opremom. Vrtiću je na raspolaganju stručna služba centralnog objekta.

Radno vrijeme područnog objekta u Rasinji je od 6.00 do 16.00 sati.

Skupine: dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine za djecu u dobi 3-6 godina – „Balončići“ i „Srčeka“

ODGOJNE SKUPINE

SRČEKA

BALONČIĆI