Ponovo zajedno

Srčeka su s radošću dolazila u vrtić jer smo se okupili nakon godišnjeg odmora. Djeca su razmjenjivala doživljaje i iskustava s ljetovanja, pričala su što su novo naučila, o tome kako su samostalniji, kompetentniji i zreliji. Veliki interes djeca pokazuju za more i život morskih biljaka i životinja pa smo puno razgovarali o tome, a na prijedlog nekoliko starije djece, djeca su slikala temperama morsko dno i njegove stanovnike.