POSEBNI PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

POSEBNI PROGRAM ODGOJNO–OBRAZOVNOG RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Namjena Programa

U Program će biti uključeno do desetero stručno identificirane djece polaznika našeg redovitog desetosatnog programa od navršene četiri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci, u jednoj mješovitoj odgojnoj skupini. Program će se provoditi jednom tjedno.

Ciljevi i zadaće Programa

Cilj odgojno-obrazovnog programa za rad s potencijalno darovitom djecom jest poticati cjelovit razvoj potencijala darovite djece kroz program koji slijedi načela diferencijacije i individualizacije u pristupu zadaćama, područjima i sadržajima aktivnosti s djetetom te na temelju prethodnog preventivno djelovati na eventualne probleme u ponašanju darovite djece (npr. nestrpljivost, brzopletost, agresivnost, tvrdoglavost, nedostatak samopouzdanja i slično).

Opće zadaće Programa ranog poticanja darovitosti uključuju:

  • osiguravanje zadovoljavanja svih djetetovih potreba
  • utjecanje na sve aspekte djetetova razvoja
  • promoviranje humanih vrijednosti
  • ispunjavanje potrebe za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj razini
  • ispujnjavanje potreba za neovisnošću u učenju i izazovima
  • poticanje socioemocionalnog razvoja darovitog djeteta kroz poticanje neovisnosti i inicijativnosti
  • vježbanje vještina suradnje
  • učenje odgovornosti i ustrajnosti
  • poticanje osnovnih i viših razina misaonih procesa kroz poticanje logičkog i kreativnog mišljenja i istraživačkog pristupa

Obilježja Programa

Sadržaji rada bit će usmjereni k djetetovim interesima, iskustvima, znanju, dobi i okruženju u kojem dijete živi: znanost dostupna djetetu, formuliranje pretpostavki i predviđanje ishoda jednostavnih i složenih pokusa – magnet, svjetlo, pliva-tone, kretanje, obnovljivi izvori energije (zrak, voda, sunce) i slično, elektricitet; kreativno rješavanje problema – prema razrađenim tehnikama rješavanja problema prilagođeno dobi djece; kreativno mišljenje, poigravanje idejama i divergentna produkcija ideja (verbalna, crtežom… po principu kreativnih radionica); pantomimske igre kreativnog izražavanja pokretom; kreativne igre: neobično biće, neobični planeti, izumi – novi strojevi, kako bi bilo živjeti naopako, završi priču, izmisli priču, strip u šest slika; kreativne aktivnosti neoblikovanim materijalom; logičke i kombinatoričke igre: sličnosti i razlike, asocijacije, logičko zaključivanje, izbaci uljeza, sudoku, križić/kružić, mlin; različite misaone igre, igre za razvijanje verbalnih sposobnosti i vještina (metafore, analogije, definiranje, imenovanje, jezikolomke, akronimi i sl.); rad na projektima kojima se potiču izraženi interesi darovitog djeteta, npr. kukci, dinosauri, strojevi…

Nositelji Programa

Nositelj Programa bit će Dječji vrtić Igra, a voditeljica Programa psihologinja Dijana Matoš koja je prošla stručnu edukaciju iz područja poticanja rane darovitosti.