Nakon božićnog blještavila i šarenila uslijedilo nam je malo mirnije i neutralnije razdoblje, no aktivnostima i dalje raznoliko i poticajno. U mjesecu siječnju aktivnosti programa predškole u Sigecu za skupinu Potočnice bile su usmjerene prema sljedećim temama: GEOMETRIJSKI LIKOVI, KARAKTERISTIKE ZIME (vrijeme zimi, pojave – snijeg, led, inje, mraz, odjeća i obuća, aktivnosti na snijegu), POLARNE ŽIVOTINJE.

Navedene teme pratili smo stihovima pjesama: IDE ZIMA, PADAJ, PADAJ SNJEŽIĆU, SNJEŠKO, BIJELI SNJEŠKO MALENI, SNJEGOVIĆU, SNJEGOVIĆU. Svirali smo ritam pljeskanjem, lupkanjem, tapkanjem, šuškanjem, pucketanjem. Neke stihove pratili smo pokretima. Sudjelovali smo u skupnom muziciranju.

Pročitali smo i nekoliko slikovnica, priča i slikopriča na temu: VINA, VINA I ZIMA, BAMBI OTKRIVA SNIJEG, JEDAN ZIMSKI DAN, JEDNA SNJEŽNA NOĆ, DJECA I SNJEŠKO, PINGVIN FRIO I NJEGOV PRIJATELJ. Nakon slušanja priča iznosili smo svoje doživljaje o pročitanom, odgovarali na pitanja punom rečenicom, promišljali o radnjama i postupcima likova iz priča, odabirali najljepše događaje i motive za aktivnosti stvaranja i izražavanja. Uvježbavali smo rastavljanje riječi na slogove i glasove, određivali početni i završni glas u riječi. Uvježbavali smo grafomotoriku kroz radne listove na zadane teme – put pahuljice, vizualno pamćenje i zapažanje u radnim listićima: pronađi razlike na priloženim slikama, spoji sjenu i njen lik, osna simetrija.

U likovnim aktivnostima ovog puta smo se koncentrirali na orijentaciju na papiru, omjere veličina zadanih motiva,  smještaj motiva u zadani format te uvježbavali spretnost pri korištenju ljepila i rezanja škarama, izradili smo: STABLA ZIMI tapkanjem tempere prstom, SNJEGOVIĆE i PAHULJICE kolaž tehnikom, RUKAVICE kombiniranom tehnikom flomastera i vodenih boja te POLARNE ŽIVOTINJE NA LEDU tapkajući temperu spužvicom.

Uz pomoć  raznih vrsta kocaka –drvenih, spužvastih i duplo kocaka gradili smo forme i oblike prema želji i pri tome se zabavljali, izražavali svoju spretnost, preciznost i maštu.

Susreti su bili popraćeni prigodnom didaktikom na temu – umetaljkama, poklapalicama.

Comments are disabled.