Poziv na roditeljski sastanak za upis u program predškole

Poštovani roditelji!

Pozivamo Vas na roditeljski sastanak za upis u program predškole koji se za djecu s područja Rasinje provodi u Dječjem vrtiću „IGRA“ u Rasinji. Program predškole će se provoditi za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2012. do 31.3.2013.godine.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Program predškole usmjeren je na cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

Roditeljski sastanak će se održati u ponedjeljak 17. rujna 2018. u 16.30 sati u vrtiću u Rasinji. Na sastanku će biti dogovorena organizacija rada za 2018./2019. pedagošku godinu.