Namjena Programa

Polaznici Škole plivanja su djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa koji imaju afinitet za navedeni Program vodeći računa o dobi u kojoj ih je moguće uključiti u aktivnosti Programa.

U Školu plivanja uključit ćemo djecu od navršene pete godine života do polaska u osnovnu školu. Djeca se svrstavaju u homogenizirane skupine prema predznanju i sposobnostima. Program je podjednako namijenjen djevojčicama i dječacima. Na početku prvog sata provodi se inicijalno testiranje na temelju kojeg se formiraju homogenizirane grupe prema znanju plivanja. Dijete koji pokaže sigurnost u vodi proglašava se plivačem. Neplivači se posebno evidentiraju s naznakom eventualnog znanja plutanja i slično.

Program Škole plivanja ostvarivat će se jedanput tjedno po 60 minuta (2x 30 minuta). Programske aktivnosti održavat će se od 1. listopada do 31. svibnja. Djeca će imati priliku rezultate svoga rada predstaviti na oglednom satu na kraju mjeseca svibnja tekuće pedagoške godine.

Obilježja Programa

Plivanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Znanje plivanja od neprocjenjive je važnosti za svakog pojedinca, posebno za djecu. Neznanje plivanja može dovesti do neželjenih posljedica kao što je utapanje, a s neznanjem plivanja djeci se mogu uskratiti i sve aktivnosti koje su vezane uz vodu kao što su ronjenje, spuštanje niz tobogan, bavljenje vodenim sportovima i slično. Kroz igru kod djece se nastoji razviti pozitivan stav prema vodi i djecu se nastoji upoznati s osnovnim elementima plivanja. Plivanje i boravak u vodi pozitivno utječu na čitav organizam, posebno na srčano-žilni sustav, na koštano-mišićnu masu i kralježnicu, a dijete ima bolji tek i bolji san. Redovitim vježbanjem kod djece pozitivno se utječe na odgojnu dimenziju djeteta gdje će ono kroz plivanje i bavljenje sportom dobiti osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Djeca se osjećaju dijelom kolektiva i razvijaju socijalno-emotivne veze sa svojim vršnjacima. Kod djece se pobuđuje osjećaj sreće i zadovoljstva što uvelike utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi i doprinosi razvoju kompletne ličnosti.

Ciljevi Programa

Osnovni cilj Programa je naučiti djecu plivati proizvoljnom tehnikom, podučiti ih sigurnosti na vodi te snalaženju u urgentnim situacijama.

Po završetku Programa polaznici poznaju sve tehnike plivanja te ih aktivno primjenjuju u realnoj situaciji, tj. u vodi, upoznati su s načinom i tehnikom disanja i ronjenja,  samostalno i bez straha ulaze u vodu i izvode plivanje proizvoljnom tehnikom na prsima (kraul ili prsno) te leđnom tehnikom u gruboj, dobroj ili doličnoj strukturi kretanja te nemaju strah od plivanja u dubokom bazenu.

Kinantropološki, obrazovni i odgojni ishodi Programa detaljno su razrađeni u verificiranom Programu Škole plivanja.

Nositelji Programa

Nositelj Programa bit će Dječji vrtić Igra, a provodit će se na Bazenima Cerine (Miroslava Krleže 81, Koprivnica) koji imaju rekreacijski i plivački bazen. Djeca će se organiziranim prijevozom prevoziti do odredišta. Program provode stručna suradnica, magistra kineziologije i odgojiteljica predškolske djece u Dječjem vrtiću Igra.