BAZIČNI SPORTSKI PROGRAM

BAZIČNI SPORTSKI PROGRAM

Namjena Programa

Polaznici Bazičnog sportskog programa su djeca polaznici našeg desetosatnog programa koji imaju afinitet za navedeni Program vodeći računa o dobi u kojoj ih je moguće uključiti u aktivnosti Programa.

U Bazični sportski program uključujemo djecu od navršene četiri godine života do polaska u osnovnu školu u skladu s njihovim motoričkim sposobnostima i afinitetima. Program je podjednako namijenjen djevojčicama i dječacima.

Programske aktivnosti održavaju se dva puta tjedno.

Obilježja Programa

Bazičnim sportskim programom kroz kombinaciju različitih načina izražavanja djeluje se na cjelokupnu motoriku djeteta, koordinaciju pokreta, ravnotežu, preciznost, fleksibilnost, gipkost, izdržljivost, psihomotornu brzinu i snagu i razvoj kreativnosti. Kroz Program dijete razvija svoju maštovitost, sluh i ritam, pamćenje, razvija osjećaj za pokret u prostoru, vježba koncentraciju na određenu temu i uči surađivati s drugima u grupi. Osim razvoja motoričkih i psihičkih sposobnosti, bavljenje sportskom aktivnosti utječe na jačanje imuniteta i zdravlja, disanje, socijalizaciju, komunikaciju, gracioznost, svjesnost o tijelu, usvajanje higijenskih navika, pravilne i zdrave prehrane, osamostaljivanje i razvoj discipline. Ovim programom odlučili smo prvenstveno zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem  i igrom, praćenjem i razvojem njihovih osobina i sposobnosti te sportskih znanja primjerenih za tu dob. 

Cilj i ishodi Programa

Osnovni cilj Bazičnog sportskog programa je poticanje višestranog psihosomatskog razvoja djece predškolske dobi. Primjenom adekvatnih kinezioloških sadržaja direktno utječemo na motoričke i funkcionalne sposobnosti, te na rast i razvoj lokomotornog sustava. Prilikom izbora kinezioloških sadržaja uzimamo u obzir njihove potrebe i želje, vrline i mane, emocionalna stanja, trenutno antropološko stanje, uvažavajući razlike koje postoje među pojedincima, karakteristike vezane uz rast i razvoj, kao i razlike vezane uz spol. Želimo kod djece predškolske dobi stvoriti naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Cilj je Programa da se redovita navika tjelesnog vježbanja kod djece stekne uz igru, zabavu i zadovoljstvo.

Kinantropološki ishodi Bazičnog sportskog programa su cjelokupan utjecaj na osnovne motoričke sposobnosti djece predškolske dobi kao što su opća snaga, opća izdržljivost, koordinacija, fleksibilnost, preciznost, ravnoteža te brzina reakcije na vizualne i zvučne podražaje.

Obrazovni ishodi programa kod djece predškolske dobi su stvoriti naviku svakodnevnog vježbanja kao sredstva zdravog načina življenja, pružiti djeci mogućnost za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika kroz igru potrebnih za prilagodbu novim motoričkim gibanjima te učenje djece koliko je važna pravilna prehrana i koliko su važne higijenske navike za njihov pravilan rast i razvoj.

Odgojni ishodi programa su da dijete kroz sportske sadržaje razvije osjećaj sigurnosti, samostalnosti, samokontrole, samopouzdanja. Dijete uči kako prihvaćati pobjede i poraze, kako prihvaćati i poštivati pravila i protivnika, kako biti dio grupe koja teži zajedničkom cilju. Stoga je potrebno vježbanje djece predškolske dobi provoditi kroz igru. Potrebno je sadržaj sportske aktivnosti prilagoditi dobi i sposobnostima djece kako bi djeca razvila samopouzdanje i samopoštovanje, stvorila pozitivnu sliku o sebi, prijateljske odnose i osjećaj pripadnosti.

Nositelji Programa

Program provode stručna suradnica kineziologinja i odgojiteljica predškolske djece u Dječjem vrtiću Igra.