Ovogodišnji projekt naših Lastavica je pokrenut s ciljem da se djeca osposobe za nenasilnu komunikaciju u svakodnevnim situacijama te razviju otvorenost za suradnju, razumijevanje i toleranciju u odnosima s drugim djecom. Aktivnosti su raspoređene u tri velike skupine, a svaki ponedjeljak se obrađuje jedna aktivnost.  Prva velika skupina prvog tromjesečja su aktivnosti kojima potičemo da dijete razvija:
–  SVIJEST O SEBI
– POZITIVNU SLIKU O SEBI 
–  OSJEĆAJ SAMOPOUZDANJA, KOMPETENCIJE I NEOVISNOSTI
U mjesecu listopadu aktivnostima potičemo svijest o sebi pa smo s djecom radili priču ” Carić i medvjedić” ( prikazujući uživljavanje u tuđe situacije); svako dijete je izradilo svoj plakat- nacrtalo sebe, svoje karakteristike, upisalo visinu, težinu, postignuća i u čemu je najbolji. Izradili smo plakat na koji djeca svakodnevno po potrebi iskazuju svoje trenutno raspoloženje karticama, izradili kartice osjećaja i povezivali ih sa stvarnim situacijama u životu te opisivali kako smo se u pojedinoj situaciji osjećali mi i kako je naše tijelo reagiralo.

Comments are disabled.