Tjelesno vježbanje kod djece neophodan je preduvjet zdravog rasta i razvoja. Djetetova prirodna pojava za kretanjem put je kojim dijete istražuje svijet, razvija osjetila, uči i stječe kontrolu nad vlastitim tijelom, sigurnost, razvija socijalne odnose, i svoje samopouzdanje. Redovito kretanje pridonosi motoričkom, spoznajnom, socio-emocionalnom i govornom razvoju. Dječje kretanje i vježbanje treba poticati ne samo zasebno već i u aktivnostima koje uključuju glazbu, likovnost, znanost, jezik i govor. Pozitivan stav prema tjelesnom vježbanju važan je za cjelokupni život pojedinca, a stječe se već u ranoj i predškolskoj dobi. Razvojem pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju od  najranijeg djetinjstva stvaramo uvjete za cjeloživotno bavljenje sportom kao vrsti zabave koja će djetetu omogućiti bolju kvalitetu života. Sat tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskoj ustanovi sastoji se od; zagrijavanja, opće pripremnih vježbi, glavnog dijela sata: „A“ poligon s preprekama, „B“ natjecateljske igra i mirne igra za kraj. Osim sata tjelesne i zdravstvene kulture, svakodnevno djeca borave na svježem zraku i igraju se na različitim spravama na našem vrtićkom igralištu. Kako je izgledao sat tjelesne i zdravstvene kulture možete vidjeti u našoj fotogaleriji.

Comments are disabled.