Škole za Afriku

“Škole za Afriku” zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade “Nelson Mandela” i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava , pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. U prikupljanju pomoći za 13 najugroženijih zemalja u Africi  uključilo se 27 razvijenih zemalja iz cijelog svijeta, a dosad je u njima prikupljeno više od 225 milijuna američkih dolara. Brojne su škole izgrađene, a postojeće obnovljene. Djeci je osiguran pristup čistoj, pitkoj vodi i sanitarnim prostorijama, izgrađena su školska igrališta, a učionice opremljene potrebnim edukacijskim materijalima, školskim klupama i stolicama. Otvoreni su centri za rani odgoj i obrazovanje za najmlađu djecu, a djeca koja su prekinula školovanje ili bila primorana raditi dobila su priliku pohađati centre za alternativno obrazovanje. Programu se svake godine pridružuju brojni vrtići, osnovne i srednje škole, pa se tako u školskoj godini 2018./2019. uključilo čak  200 škola i 82 vrtića iz cijele Hrvatske. Djeca iz hrvatskih škola i vrtića već dvanaestu godinu zaredom pomažu svojim vršnjacima na afričkom kontinentu, učeći istodobno o dječjim pravima, humanosti, solidarnosti i toleranciji, kao i o važnosti obrazovanja za njihov život. U 2018. djeca i mladi u Hrvatskoj prikupili su više od 380 000 kn za djecu Burkine Faso, a trenutno ih u programu sudjeluje više od 45 000 iz svih djelova Hrvatske. Diljem Hrvatske prikuplja se novac za školovanje djece u Africi organiziranjem prodajnih izložba dječjih radova, ukrasa, rabljenih igračaka, knjiga i časopisa, pekarskih proizvoda i slastica te prikupljanjem ambalaže. Naš vrtić se i ove pedagoške godine uključio u humanitarnu akciju te smo zajedničkim angažmanom djece, roditelja i djelatnika prikupili novčana sredstva i uplatili na račun UNICEF-a. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovoj hvalevrijednoj akciji.