S obzirom na to da smo cijeli tjedan posvetili učenju i istraživanju o jabukama, kraj tjedna smo odlučili završiti životno praktičnim aktivnostima tako da smo pripremali sok od jabuka iz sokovnika. Srčeka su aktivno sudjelovala u procesu pripreme soka od početka do kraja, a odgojiteljice su bile u ulozi pomagača, promatrača i motivatora. Osim što su djeca samostalno prala, čistila i usitnjavala jabuke, promatrala su princip rada sokovnika te pokušala dokučiti kako on radi, a to su i nacrtali. Nakon takvog angažmana oko pripreme, ne moramo ni naglašavati koliko je dječjim nepcima prijao sok kraljice voća.

 

 

Comments are disabled.