Srčeka u likovnoj aktivnosti

Prošlog su se tjedna novoupisana djeca u Srčekima prilagođavala na dnevni raspored i rutinu. Odlično im ide, a uvelike im pomažu starija Srčeka. Posebno im se svidjela likovna aktivnost u kojoj su temperom obojili dlanove i potom ih otiskivali na papir te smo tako stvorili zajednički rad koji krasi prostor Vrtića.