Darovitost je vrlo razvijen potencijal izuzetnih sposobnosti, odnosno, sklop urođenih osobina koje osobi omogućuju da u jednom ili više područja, dosljedno postiže značajno natprosječne rezultate. Najčešće je povezana s natprosječnom inteligencijom i kreativnošću. Za razvoj uočene darovitosti potrebna je osmišljena, bogata i stimulirajuća okolina. Osim toga, potreban je i povoljan splet okolnosti u koje se ubrajaju naslijeđene predispozicije, poticajna okolina i kritični period u kojem se darovitost može iskazati. Darovito dijete je ono koje hoće i može više. Ono koje, u odnosu prema svojim vršnjacima, mnogo toga čini prije, više, bolje i drugačije, te koje, u tome što čini, ima dosljedno bolja i viša postignuća. Darovitost se može iskazati u verbalno – lingvističkom, matematičko – logičkom, glazbeno – ritmičkom, tjelesno – kinestetičkom ili socijalno – interpersonalnom području. Čime su se daroviti bavili na igraonici ovog tjedna pogledajte u našoj fotogaleriji.

Comments are disabled.