Početkom travnja, odgojiteljice Ivana Koščak i Sunčica Hrženjak te logopedinja Jelena Kodrić i pedagoginja Petra Mikšić započele su sudjelovanje na edukaciji “Rastimo zajedno” koju provodi stručno-razvojni centar Dječjeg vrtića “Radost” iz Zagreba. 

Temeljni je cilj ove edukacije stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za kvalitetnu suradnju i partnerstvo s roditeljima u svrhu ostvarivanja i promicanja prava djeteta.
Neke od predviđenih zadaća tijekom edukacije usmjerene su na:
  • proširivanje i razvijanje kompetencija (znanja, vještina,  sposobnosti i stavova) stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima
  • omogućavanje boljeg razumijevanja uloge roditelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • omogućavanje boljeg razumijevanja odnosa s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
  • proširivanje znanja i vještina komunikacije s roditeljima (neposredne, pisane i digitalne)
  • proširivanje znanja i vještina različitih oblika grupnog rada s roditeljima (sastanci, radionice, sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu)
  • osposobljavanje za vođenje radionica “Rastimo zajedno”
  • proširivanje kompetencija timskog rada i planiranja odgojitelja i stručnih suradnika
  • omogućavanje profesionalnog povezivanja te razmjenu znanja i iskustava praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske
Osim predstavljanja stručno-razvojnog centra i voditelja edukacije te međusobnog upoznavanja polaznika, tijekom I.modula prezentirane su teme vezane uz suradničke odnose, temeljne vrijednosti roditeljstva, potrebe (uz osvrt na različite teorijske postavke i autore), krugove kontrole, kao i izlaganja te vježbe sadržajno usmjerene na aktivno slušanje i elemente uspješne komunikacije.
Edukacija “Rastimo zajedno” sastoji se od ukupno 8 modula, a po završetku edukacije polaznici dobivaju potvrdu kojom je omogućeno samostalno provođenje radionica “Rastimo zajedno” s roditeljima

Comments are disabled.