Nakon tjedna štednje i pravilnog baratanja novcima, djeca su kroz igru u trgovini koju smo oformili u kuhinji naučila kako se novac troši. Raspodjelom uloga svakodnevno su u simboličkoj igri uzevši košaricu krenula u kupovinu te sve platila na blagajni dućana “Toni” čiji naziv su sama osmislila. Kroz usvajanje pravila kupca i prodavača usvajala su osnovne matematičke pojmove i radnje. Svakodnevno su igrala igru klasifikacije kod pospreme nakon igre gdje su odvajala stvari u frižider, škrinju i kupaonicu. Izradila su i novac za blagajnu. Naučili smo brojalicu: “Išo medo u dućan”. Slušala su sliko priču “Novi dućan u gradu” i  priču s youtube-a “Stonoga u trgovini”.

Comments are disabled.