PREDBILJEŽBE ZA UPIS DJECE U JASLIČKU IGRAONICU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Predbilježbe za upis djece u jasličku igraonicu

Zahtjev-za-upis-u-jasličku-igraonicu

 

Dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić Igra:

1. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
2. DOKAZI O PREBIVALIŠTU DJETETA I RODITELJA (uvjerenje MUP-a ili preslike osobnih iskaznica)
3. POTVRDA LIJEČNIKA – PEDIJATRA DA JE DIJETE ZDRAVO I DA MOŽE POHAĐATI VRTIĆ (predaje se neposredno prije polaska u vrtić)
4. ____________________________________________________________________________________________
(dodatna dokumentacija ukoliko ju roditelj/skrbnik posjeduje, a ima pravni interes)


Zahtjev za upis u DV Igra

Zahtjev za ispis iz DV Igra

 

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

Redni broj OPIS KRITERIJA BODOVI
1. S prebivalištem na području Grada Koprivnice – oba roditelja (ne odnosi se na samohrane roditelje) 100
2. S prebivalištem izvan područja Grada Koprivnice 90
3. Oba roditelja zaposlena 80
4. Samo jedan roditelj zaposlen 30
5. Korisnik usluga već ima upisano jedno ili više djece u Vrtiću 20
6. Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu 10
7. Intervju sa stručnim suradnikom Vrtića (inicijalni razgovor) do 100