Oglas za upis djece u područni objekt Kloštar Podravski 2019.2020.

PLAN UPISA U DJEČJI VRTIĆ IGRA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

U skladu s brojem djece školskih obveznika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. Dječji vrtić Igra će u pedagoškoj godini 2019./2020. upisati djecu jasličke i vrtićke dobi.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Igra možete skinuti s naše internetske stranice (vrticigra.hr) te ga s priloženom dokumentacijom predati u Vrtić od 1. veljače do 15. veljače 2019.

Dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić Igra:

1. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
2. DOKAZI O PREBIVALIŠTU DJETETA I RODITELJA (uvjerenje MUP-a ili preslike osobnih iskaznica)
3. POTVRDA LIJEČNIKA – PEDIJATRA DA JE DIJETE ZDRAVO I DA MOŽE POHAĐATI VRTIĆ (predaje se neposredno prije polaska u vrtić)
4. UVJERENJE O BORAVIŠTU ZA DIJETE
5. (dodatna dokumentacija ukoliko ju roditelj/skrbnik posjeduje, a ima pravni interes)

Oglas za upis djece u DV Igra 2019.2020.

Oglas za upis djece u Područni objekt Rasinja 2019.2020.

Zahtjev za upis u DV Igra

Zahtjev za ispis iz DV Igra

PLAN UPISA U PRVI RAZRED OŠ ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Plan upisa 2019-2020

ZAHTJEV ZA PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U OŠ

Red prvenstva upisa u DV Igra razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

Redni broj OPIS KRITERIJA BODOVI
1. S prebivalištem na području Grada Koprivnice – oba roditelja (ne odnosi se na samohrane roditelje) 100
2. S prebivalištem izvan područja Grada Koprivnice 90
3. Oba roditelja zaposlena 80
4. Samo jedan roditelj zaposlen 30
5. Korisnik usluga već ima upisano jedno ili više djece u Vrtiću 20
6. Dijete, za koje se podnosi zahtjev, u godini prije polaska u školu 10
7. Intervju sa stručnim suradnikom Vrtića (inicijalni razgovor) do 100