Potaknuti dječjem interesu prema slikopriči “Tvrdoglava Žaba” odlučili smo proučiti tko su to žabe, gdje stanuju, kako se kreću i što jedu. U raznim enciklopedijama djeca su proučavala različite vrste žaba. Slagali smo puzzle sa žabama, hranili žabe tjesteninom u boji i pvc kolutovima s fotografijama kukaca te na taj način poticali razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima. Odgojiteljice su pripremile i razne poklapalice, senzorne prozorčiće i aplikacije na temu. Postavili smo podnu stazu s lopočima po kojoj su djeca skakala kao žabe. Posjetila nas je i ginjol lutka “Žaba Žuža” koja je djecu upoznala s brojalicom “Kreke, kreke”. Djeca su se likovno izražavala bojanjem temperama po predlošku žabe, bojanjem papirnatih tuljaca kao i lijepljenjem oblika od različitih materijala. Starija djeca pokušavala su flomasterima pratiti linije na jednostavnijim grafomotoričkim predlošcima. Ipak, najveći interes djeca su pokazala istražujući različite materijale poput pvc žaba, grančica, lopoča, kamenčića, vode i sl. u bazenu koji je predstavljao baru.

Comments are disabled.